DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO PRAHU 4, 11 A 12

Aktuality:

POSTNÍ ALMUŽNA 2024

DĚKUJEME ZA DARY V POSTNÍ SBÍRCE 2024.

VYBRALI JSME KRÁSNÝCH 24.131 Kč.

Děkujeme i všem, kteří se podíleli na vzniku postních zastavení. Byl to krásný čas spolupráce, sdílení a společného radostného tvoření, za který je třeba být vděčný.TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2024

k 31. 12. 2024 Charita Praha - Chodov při Tříkrálové sbírce vybrala 115.258 Kč.

Děkujeme všem koledníkům, dárcům a všem, kteří účinkovali při Tříkrálovém koncertu 6. 1. 2024.

30. výročí založení Charity Praha - Chodov

Zakládací listina Farní charity Chodov, což je původní název naší organizace, je datována dne 18. listopadu 2023. 

Výročí jsme oslavili akcí setkáním zaměstnanců. Sešli se nejen stávají zaměstnanci, ale přišlo i velké množství těch, kteří v naší organizaci pracovali v minulosti.

Bylo to moc milé setkání a vzpomínání. Všem moc děkuji za pomoc s přípravami a velmi příjemné setkání.