DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO PRAHU 4, 11 A 12

Aktuality:

POSTNÍ ALMUŽNA 2024

Všichni jste zváni k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Princip je jednoduchý: Peníze za požitky, které si během postního období odřeknete, můžete vložit do papírové pokladničky, tzv. postničky. Kasičku ve Svatém týdnu přinesete do kostela a necháte v sakristii.

Přispět můžete také přímo na účet Charity Praha - Chodov 7450400257/0100, variabilní symbol pro postní almužnu je 40. Můžete samozřejmě využít i připojenou platbu přes QR kód. Jakýkoli údaj lze v internetbankingu změnit, či upravit. Potvrzení o daru k odpočtu ze základu daně vám u darování převodem rádi vystavíme.

Finanční prostředky využijeme na provozní náklady našich sociálních služeb. Předvolenou částkou 100 Kč přispějete na dofinancování cca 30 minut služby pro naše seniory. 

V postní době také můžete sledovat 40. postních zastavení s lidmi kolem Charity Praha - Chodov. Na facebooku  naší Charity najdete každý postní den nový příspěvek od klientů, pečujících, dárců, zaměstnanců a dalších dobrých duší, které se kolem služby pohybují. Pracovníci Charity Praha - Chodov vám budou vděčni pokud budete příspěvky nejen sledovat, ale také sdílet. 


TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2024

k 31. 12. 2024 Charita Praha - Chodov při Tříkrálové sbírce vybrala 115.258 Kč.

Děkujeme všem koledníkům, dárcům a všem, kteří účinkovali při Tříkrálovém koncertu 6. 1. 2024.

30. výročí založení Charity Praha - Chodov

Zakládací listina Farní charity Chodov, což je původní název naší organizace, je datována dne 18. listopadu 2023. 

Výročí jsme oslavili akcí setkáním zaměstnanců. Sešli se nejen stávají zaměstnanci, ale přišlo i velké množství těch, kteří v naší organizaci pracovali v minulosti.

Bylo to moc milé setkání a vzpomínání. Všem moc děkuji za pomoc s přípravami a velmi příjemné setkání.