DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO PRAHU 4, 11 A 12

Aktuality:

30. výročí založení Charity Praha - Chodov

Zakládací listina Farní charity Chodov, což je původní název naší organizace, je datována dne 18. listopadu 2023. 

Výročí jsme oslavili akcí setkáním zaměstnanců. Sešli se nejen stávají zaměstnanci, ale přišlo i velké množství těch, kteří v naší organizaci pracovali v minulosti.

Bylo to moc milé setkání a vzpomínání. Všem moc děkuji za pomoc s přípravami a velmi příjemné setkání.