Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka se koná každoročně v rozmezí 1. - 14. ledna. Koledování je však závislé na místních zvyklostech a podmínkách, zejména na počtu skupinek, které bude mít místní Charita k dispozici. Jsou oblasti, obzvláště tam, kde je tento lidový zvyk stále živý, kde se koleduje pouze 6. ledna. Řada Charit také koleduje jen o nejbližším víkendu k 6. lednu.

Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Výtěžek pomůže zejména v regionech, kde se sbírka koná. Zpět do regionu se vrací 65% sbírky. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.

Informace o Tříkrálové sbírce 


Postní almužna

K účasti na starobylé postní tradici – almužně – se může připojit každý, nejen lidé věřící. Přidat se k Postní almužně a něčeho se zříct znamená prožít dobrovolnou duchovní formaci.  Princip je jednoduchý.

Peníze za požitky, které si během postního období odřeknete, vložíte do papírové pokladničky, tzv. postničky. Dávají se do ní částky přibližně ve výši ceny požitku, který si odřeknete, a tím duchovně povyrostete. Suma, kterou si odepřete, pomůže jiným. Postničku na konci půstu přinesete do kostela. Tyto prostředky farnost ve spolupráci s místními Charitami využije na sociální pomoc potřebným.

Informace o postní almužně 

Den nemocných

Pravidelná setkávání nemocných a starších občanů Prahy 11 jsou společnou akcí Římskokatolické farnosti sv. Františka z Assisi a Charity Praha – Chodov. Setkání se konají dvakrát ročně. Data setkání jsou vztažena k 27. září, kdy se ve svátek sv. Vincence z Paul koná celostátní kampaň Den Charity a 11. únoru, svátku Panny Marie Lurdské, který byl v roce 1992 vyhlášen papežem Janem Pavlem II. Mezinárodním dnem nemocných.


Setkání se koná v Komunitním centru Matky Terezy vždy v sobotu, začíná slavením mše svaté s vysluhováním svátosti pomazání nemocných. Dále pokračuje kulturním programem. Pro návštěvníky je připraveno pohoštění. Setkání je otevřeno  všem, nejen věřícím obyvatelům.


Setkání se svým duchovním, kulturním programem a velkým prostorem pro vzájemné povídání a poznávání může stát pro nemocné jednou z mála společenských akcí, kterých se mohou zúčastnit. Komunitní centrum tak otevře své prostory nejen farnímu společenství, ale i nemocným a starším obyvatelům Jižního města. Vzájemné zkušenosti si zde ale vyměnit i lidé, kteří své potřebné doprovodí.


Knížka Sestřičky na cestách

Knížka Sestřičky na cestách věrně popisuje život pracovníků domácí péče a uživatelů jejich služeb.  Autorka nechává čtenáře nahlédnout do situací, které každý den zažívají lidé, kteří s batůžky na zádech nebo za volanty automobilů navštěvují potřebné každý den - ráno, večer nebo i v noci. 

Informace o knížce 

Péče o vězněné

Sekundární prevence kriminality je pomoc obviněným a odsouzeným občanům. Tuto službu zajišťují naši dobrovolníci, kteří jsou členy vězeňské duchovenské péče a mají víc jak desetiletou zkušenost s pomocí vězněným na území naší 

republiky.


Cílem péče o obviněné a odsouzené občany je podpora a pomoc obviněným nebo vězněným ve věznicích ČR. Jde o písemný a osobní kontakt s obviněnými a odsouzenými občany. Naši dobrovolníci také své klienty navštěvují ve věznicích a v případě potřeby kontaktují jejich rodinné příslušníky. S některými klienty jsou ve spojení i po propuštění z vězení. V současné době 

si naši dobrovolníci dopisují asi s 18 vězněnými v různých věznicích. Pomoc vězňům je především korespondenční. Kromě výměny dopisů zasílají naši dobrovolníci svým klientům balíčky.


Charita Praha - Chodov tuto činnost pouze spolufinancuje, výhradně z darů. Nemáme žádné prostory pro ubytování vězněných, ani chráněnou práci po propuštění z vězení. V tomto směru jsou uživatelé služby odkazováni na jiné organizace. Jde především o pomoc podpůrnou - duševní a duchovní. Nabídku přátelství a naslouchání.