O nás

Charita Praha – Chodov je registrované nestátní terénní zdravotnické a sociální zařízení. Patří mezi organizace, které sdružuje Charita Česká republika. Charita Praha – Chodov je právnická osoba s vlastní právní subjektivitou, registrovaná v rejstříku evidovaných právnických osob odboru církví Ministerstva kultury ČR v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností (zákon o církvích a náboženských společnostech).

Charita Praha – Chodov byla založena několika dobrovolníky při Římskokatolické farnosti sv. Františka z Assisi v Praze 4 na Chodově v roce 1993. Od samého počátku se naše organizace zaměřila na poskytování terénních služeb, tedy služeb v domácnosti klientů. Charita Praha - Chodov v prvních letech poskytovala služby pouze na území farnosti na Chodově, v průběhu let se její působení rozšířilo na jihovýchodní oblast Prahy. 

Na samém počátku byly služby poskytovány dobrovolníky, od roku 1994 do služby vstupují první odborníci. V následujících letech naše farní charita postupně rozšiřovala a profesionalizovala své služby v souladu se všemi legislativními změnami. V současné době Charita Praha - Chodov poskytuje kvalitní odborné služby, které poskytují odborně vzdělaní pracovníci.

Poslání


Posláním Charity Praha  - Chodov je podpora klientů, jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku nebo zdravotního stavu a vyžadují pomoc druhé osoby při zvládnutí běžných životních potřeb, aby mohli zůstat a žít v soukromí, pohodlí a bezpečí svých domovů.


Cíle

Hlavním cílem služeb domácí péče Charity Praha  - Chodov je pomoc se zajištěním kvalitního a plnohodnotného života seniorů a zdravotně postižených občanů v jejich domovech.


Cílem služeb domácí péče Charity Praha - Chodov je pomoc se zajištěním základních biologických, psychických, sociálních a duchovních potřeb.


Pomoc se zajištěním biologických potřeb:

Pomoc se zajištěním psychických potřeb:

Pomoc se zajištěním sociálních potřeb:

Pomoc se zajištěním duchovních potřeb: