Pomáhejte s námi

Věnujte finanční dar:

Provozní účet

Číslo účtu: 7450400257/0100


Veřejná sbírka

Číslo účtu: 2600899936/2010V případě, že potřebujete potvrzení o daru pro účely snížení daňového základu, pak zadejte své datum narození ve tvaru RRRRMMDD jako variabilní symbol a do informace pro příjemce napište adresu trvalého bydliště.

Věnujte věcný dar, potřebujeme:

Nabídněte služby zdarma:


Nabídka pro naše dárce:

Za vaši podporu moc děkujeme.