Kontakty:

+420 272 941 972

socialnisluzby@charitapraha4.cz


Pečovatelská služba


Co pečovatelská služba nabízí?

Terénní sociální službu poskytovanou přímo v domácnostech klientů. Služba nabízí pomoc při osobní hygieně, úkonech péče o vlastní osobu (např. pomoc s oblékáním, přesunu na lůžko apod.), při zajištění stravy, chodu domácnosti, zajištění kontaktu se společenským prostředím, pomoc při obstarávání osobních záležitostí (např. doprovod na úřady, k lékaři), aktivizační činnosti. Pečovatelská služba nabízí konkrétní výkony péče ve smluvně stanoveném čase.


Pro koho je určena?

Služba je určena seniorům, klientům se zdravotním, tělesným postižením, chronickým onemocněním bez omezení věku, kteří bydlí v oblasti Prahy 4, 11 a 12 nebo v jejím blízkém okolí.


Rozsah poskytování služeb?

Služby jsou poskytovány denně od 7,00 do 21,00 hodin, po dohodě služby poskytujeme i o víkendech a svátcích.


Kolik za službu zaplatíte?

Většina výkonů pečovatelské služby stojí 155 Kč za hodinu, dovoz obědu 40 Kč. Ceník jednotlivých služeb naleznete v sekci ke stažení.

Nositelům osvědčení podle § 1 odst. 1 písm. d), e) nebo f) zákona č. 255/1946 Sb., jsou služby poskytovány zdarma.


Jak si objednat pečovatelskou službu?

Můžete nás kontaktovat po telefonu i pomocí elektronické nebo běžné pošty. Po domluvě následuje sociální šetření přímo v domácnosti, kde bude služba probíhat. Služba následně probíhá pravidelně, v souladu se smlouvou o poskytování pečovatelské služby podle týdenního rozpisu. V případě, že nebude v našich silách vámi požadovanou službu poskytnout, vám naši sociální pracovníci doporučí jinou organizaci.


Ceník pečovatelské služby